27.1.2022 Suolistosyövän seulonta alkaa

Seulonta-asetuksen muutoksen myötä suolistosyövän seulonta on tullut tänä vuonna osaksi kansallista seulontaohjelmaa. Seulontakeskuksena toimii Fimlab ja mahdollisista jatkotutkimusten organisoinnista ja järjestämisestä huolehtii Kolmostien Terveys.

Miksi suolistosyövän seulontaa tehdään?

Suolistosyöpä on maamme kolmanneksi yleisin syöpä niin miehillä kuin naisilla. Siihen sairastuu vuosittain yli 3000 henkeä ja noin 1200 menehtyy siihen joka vuosi. Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia. Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen suolistosyövän seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa. Suolistosyöpä seulonta voi paljastaa myös syövän esiasteen, joka poistamalla suolistosyöpä voidaan ehkäistä.

Kenelle suolistosyövän seulonta on tarkoitettu?

Vuonna 2022 seulonta koskee 60-68 vuotiaita. Kutsu seulontaan tulee, kun seulottava henkilö täyttää parillisia vuosia. Seulontatoiminta laajenee asteittain ikäryhmäkohtaisesti (vuonna 2022: 60–68-vuotiaat, vuonna 2023: 60–70-vuotiaat).

Kuinka seulontaan osallistutaan?

Seulontaan kutsuttava saa kotiin postitse näytteenottosetin, joka sisältää kutsun, näytteenotto-ohjeen, näytteen palautuskuoren, esitietolomakkeen sekä varsinaisen näyteastian. Seulottava ottaa näytteen kotona kutsusetin mukana tulleen ohjeen mukaisesti näyteastiaan/näyteputkeen ja palauttaa sen postitse palautuskuoressa seulontakeskukseen (postimaksu on maksettu valmiiksi). Kutsuja seulontaan lähetetään ympäri vuoden. Kutsu on odotettavissa alkuvuodesta syntyneille kevään aikana, kesällä syntyneille kesän aikana jne

Mitä näytteestä tutkitaan ja koska saan tuloksen?

Suolistosyövän seulonnassa ulostenäytteestä tutkitaan piilevää verta. Seulontatestin tulos lähetetään osallistuneille postitse noin kuukauden kuluessa näytteen palauttamisesta. Mikäli näytteestä löytyy verta, seulontatulos on positiivinen. Tällöin tarvitaan tarkempia tutkimuksia. Tieto positiivisesta tuloksesta lähetetään myös seulottavan kotikunnan seulontahoitajalle, joka ohjelmoi tarvittaessa jatkotutkimuksia. Ensisijainen jatkotutkimus on paksunsuolen tähystys eli kolonoskopia.