Perhepalvelut

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhe- ja aikuissosiaalityön.

Palveluita kehitetään perhekeskustoimintamallin mukaisesti ja muutosta ohjaa lapsi- ja perhelähtöisyys. Syksyllä 2018 Parkanossa aloitti toimintansa perhekeskuksen kohtaamispaikka, Perheiden talo. Perheiden talossa yhdistyvät lapsiperheiden palvelut, perheneuvola, perhetyö, koulupsykologipalvelu sekä yhdistysten ja seurakunnan toiminta.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

  1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Terveydenhoitaja

Vuosiluokat 1–6
Puh. 044 786 5462

Terveydenhoitaja

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3
Puh. 044 754 1412

Terveydenhoitaja

Vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatilliset oppilaitokset
Puh. 044 786 5467

Puhelinajat

Parkano
Ma - to
Klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00

Kihniö
Ma - to
Klo 8.30 - 9.00 ja 12.30 - 13.00

Koulupsykologi

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.

Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:

-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi
-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen
-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa
-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito)

Psykologi

Koulupsykologi
Tanja Honkanen
Puh. 044 786 5324

Vastaanotto Parkanossa

Perhekeskus
Parkanontie 48

Vastaanotto Kihniössä

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3

Kihniön terveyskeskus
Kivinevantie 11 - 13
(vastaanotto tiistaisin)

Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.

Käyntiosoitteet

Perheiden talo
Parkanontie 50

Perheneuvolassa ei ole säännöllistä puhelinaikaa. Voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää soittopyynnön viestillä.

Psykologi

Kati Keimiöniemi
Puh. 044 786 5318

Perheneuvoja

Katri Alamettälä
Puh. 044 786 5319

Ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu

Tuotamme ennaltaehkäisevää perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua lastensuojelun asiakasperheille erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus voivat olla vaarassa.

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Käyntiosoitteet

Perhekeskus
Parkanontie 50
39700 Parkano

Perhetyöntekijä

Puh. 044 786 5677
Katja Leinonen

Perhetyöntekijä

Piia Eskolin
Puh. 044 786 5491

Perhetyöntekijä

Anna Aittoniemi
Puh. 044 786 5314