Ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla.

Kotihoito ja terveyskeskussairaala

Palvelupäällikkö
Krista Hakala
Puh. 044 754 1407

Asumispalvelut

Palvelupäällikkö
Johanna Lintula
Puh. 044 786 5311