Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelut ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä. Neuvolatoiminta on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista toimintaa. Toiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä työssä. Neuvolatoiminnan sisältö määräytyy valtakunnallisiin suosituksiin perustuen. Neuvolat toimivat ajanvarauksella.

Käyntiosoitteet

Parkanon terveyskeskus

Parkanontie 48

Kihniön terveys- ja palvelukeskus

Kivinevantie 11 - 13

Palveluvastaava

Puh. 040 626 0074

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatyö on odottavan äidin, vauvan ja perheen parhaan mahdollisen terveyden turvaamista. Pyrkimyksenä on synnytykseen ja lapsenhoitoon valmentautuminen, raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen sekä perheen tukeminen muuttuneessa elämäntilanteessa.

Työmuotoinamme ovat neuvolassa tehtävät yksilölliset terveystarkastukset ja terveysneuvonta raskauden eri vaiheissa, kotikäynnit sekä perhevalmennus. Äitiysneuvolaan on hyvä varata aika mahdollisimman pian, kun raskaus todetaan alkaneeksi.

Esimerkki äitiysneuvolan käynneistä:

Terveydenhoitaja 6-8 raskausviikko Ultraäänitutkimus 11-13 rvk Terveydenhoitaja 12-14 rvk Terveydenhoitaja 17-19 rvk Ultraäänitutkimus 20-21 rvk Terveydenhoitaja 22-24 rvk Lääkäri 26-28 rvk Terveydenhoitajan kotikäynti perhetyöntekijän kanssa ensisynnyttäjille 26-28rvk Terveydenhoitaja 30-32 rvk Terveydenhoitaja 34-36 rvk Lääkäri 36-37 rvk Terveydenhoitaja 1-2 rvk välein loppuraskaudessa Kotikäynti synnytyksen jälkeen Jälkitarkastus 5-12 vkoa synnytyksestä

Lisätietoja äitiysneuvolatoiminnasta

Synnyttäminen Tays:ssa: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Synnyttäminen Seinäjoella: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sikiötutkimukset Raskauden aikana on mahdollisuus osallistua sikiöseulontatutkimuksiin. Kaikki seulontatutkimukset ovat aina vapaaehtoisia. Tutkimuksin seulotaan sikiön kehityshäiriöitä ja ne perustuvat riskianalyysiin. Mikään seulontatutkimus ei takaa täysin tervettä vauvaa ja kaikkia sairauksia ei voi myöskään tutkimuksin todeta.

Voit tutustua sikiöseulontoihin seuraavista linkeistä: Sikiöseulonnat Sikiön kehityshäiriöiden seulonta

Terveydenhoitaja
Puh. 044 786 5461

Puhelinaika ma - to klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 - 13.00

Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistään sairauksia. Tavoitteena on tukea vanhempia vanhemmuudessa ja kasvatusasioissa ja perheen elämäntapavalinnoissa. Käynnit toteutetaan perheen yksilöllisen tarpeen mukaan joko neuvola- tai kotikäynneillä.Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä paras mahdollinen terveys.

Esimerkki lastenneuvolakäynneistä:

Kotikäynti n.2 viikon ikäisenä
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4-6 viikon ikäisenä
Terveydenhoitaja 2kk, 3kk ikäisenä
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4kk ikäisenä (laaja tarkastus)
Terveydenhoitaja 5kk, 6kk ikäisenä
Terveydenhoitaja ja lääkäri 8kk ikäisenä
Terveydenhoitaja 1v ikäisenä
Terveydenhoitaja ja lääkäri 1,5 vuoden ikäisenä (laaja tarkastus)
Terveydenhoitaja 2v, 3v ikäisenä
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4v ikäisenä (laaja tarkastus)
Terveydenhoitaja 5v, 6v ikäisenä

Laajat terveystarkastukset tarkoittavat koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin huomioimista. Lisätietoa lastenneuvolasta. Rokotukset annetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Terveydenhoitaja
Puh. 044 786 5460
Puhelinaika ma-to klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00
(Parkanon keskustan alue)

Terveydenhoitaja
Puh. 044 754 1412
Puhelinaika ma-to klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00
(Parkanon reuna-alueet ja kylät)

Terveydenhoitaja
Puh. 044 754 1412
Puhelinaika ma-to klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00
(Kihniön neuvola)

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

  1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Terveydenhoitaja

Vuosiluokat 1–6
Puh. 044 786 5462

Terveydenhoitaja

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3
Puh. 044 754 1412

Terveydenhoitaja

Vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatilliset oppilaitokset
Puh. 044 786 5467

Puhelinajat

Parkano
Ma - to
Klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00

Kihniö
Ma - to
Klo 8.30 - 9.00 ja 12.30 - 13.00

Ehkäisy- ja naistenneuvola

Ehkäisyneuvola palvelee raskauden ehkäisyyn sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa niin naisia kuin miehiäkin. Naistenneuvola palvelee eri ikäisiä naisia heidän elämänvaiheissa, mm. gynekologisissa ongelmissa tai vaihdevuosiin liittyvissä asioissa.

Ehkäisy- ja naistenneuvolan palveluita ovat mm.

-Löytää jokaiselle asiakkaalle, parille sopiva ehkäisy -Ohjata ja tukea terveyteen, ihmissuhteisiin, seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa -Vähentää ei-toivottuja raskauksia -Neuvoa ja tukea raskauden keskeytyksissä -Ehkäistä sukupuolitauteja -Ohjata lapsettomuushoitoihin

Erilaiset gynekologiset ja virtsateihin liittyvät naisten ongelmat hoidetaan neuvolalääkärin toimesta. Ehkäisyvalmistereseptien uusinnat tehdään neuvolan kautta.

Naisten joukkotarkastukset

-Fimlab kutsuu maksuttomaan irtosolunäytteeseen (papa) 30 - 60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Näyte otetaan laboratoriossa.

Naisten rintasyöpäseulonnat / Mammografia

-Maksuttomaan rintasyöpäseulontaan kutsutaan 50-68-vuotiaat naiset kahden vuoden välein -Kutsuttaviin ikäluokkiin kuuluvat naiset saavat henkilökohtaisen kutsun postitse, yleensä loppuvuodesta

Terveydenhoitaja

Puh. 044 786 5461

Puhelinaika ma-to klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00

Aikuisneuvola

Aikuisneuvola vastaa aikuisväestön neuvolapalveluista. Tavoitteena on edistää aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä sairauksia.

Aikuisneuvolan palveluita ovat mm.

-terveysneuvonta -kuulon tutkimus -rokotukset -terveystarkastukset kaikille niille aikuisille, jotka eivät kuulu työterveys- tai opiskelijaterveydenhuollon piiriin -ikääntyneiden terveystarkastukset -omaishoitajien terveystarkastukset -työttömien terveystarkastukset -kutsuntavelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Voit varata ajan vastaanotolle tai kysyä neuvoja puhelimitse.

Terveydenhoitaja
Puh. 044 754 1412
(Parkano)

Terveydenhoitaja
Puh. 044 754 1413
(Kihniö)

Puhelinajat
Parkano: ma - to
klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00

Kihniö: ma - to
klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 - 13.00