Avopalvelut

Ikäihmisille suunnatut avopalvelut sisältävät kotihoidon, omaishoitoa tukevan intervallihoidon ja päivätoiminnan. Vanhuspalveluiden palveluohjaaja neuvoo ikäihmisiä ja heidän omaisiaan ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa. Lisäksi tarjolla on geriatrin ja muistihoitajan palvelut.

Ikäihmisten palveluopas 2022 Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alue

Asiakas- ja palveluohjaaja

Puh 040 719 0436

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita selviytymään kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä asumista ja selviytymistä itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Kotihoito sisältää kansanterveyslain mukaisen kotisairaanhoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun sekä tukipalvelut. Kotihoidon tukipalveluja ovat mm. ateria-, kylvetys-, asiointi-, kauppa- ja turvapuhelinpalvelu.

Parkano

Käyntiosoite
Koulukuja 14 (vanha ala-aste)

Palveluvastaava
Puh. 044 7865 498

Kotiutusohjaaja

Puh. 044 7865 470

Ateriapalvelu
Tilaukset ja muutokset arkisin ma - to klo 8 – 15, pe klo 8 – 13
Puh. 044- 754 1276

Kihniö

Käyntiosoite
Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Kivinevantie 11 – 13

Palveluvastaava
Puh. 044 754 1407

Ateriapalvelu
Tilaukset ja muutokset arkisin ma - to klo 8 – 15, pe klo 8 – 13
Puh. 044 754 1276

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville Parkanon ja Kihniön sosiaali - ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella asuville asiakkaille. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Lain omaishoidon tuesta tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937).

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettua hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään omaishoitosopimuksessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Lisätietoa omaishoidon tuesta ja hakemisesta:
Vanhustyön asiantuntija
Puh. 044 786 5342

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on ikäihmisille tarkoitettua ohjattua toimintaa, henkilökohtaista huolenpitoa ja yhdessäoloa. Päivätoiminnassa käyminen antaa tarmoa ja vireyttä kotiaskareihin sekä ylläpitää kykyä asua omassa kodissa.

Parkano

Rauhalan palvelukeskus
Pentintie 8
Puh. 044 786 5487 ja 044 786 5488

Kihniö

Kihniön terveys- ja palvelukeskus Kivinevantie 11-13
Puh. 044 754 1475

Päivätoiminta tarjoaa

  • kahvihetket aamulla ja iltapäivällä

  • voimistelua ja muuta rentouttavaa ohjelmaa

  • mahdollisuus saunomiseen sekä päivälepoon

  • monipuolinen lounasruoka

  • vierailevia esiintyjiä ja yhdessäoloa

  • muistia virkistäviä pelejä

  • perushoito- ja tarvittaessa lääkäripalvelut

  • ohjattua kuntosalitoimintaa

Päivätoimintapäivän hinta on 16,50 €, veteraaneilta 12,00 €.

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla muistihoitaja arvioi asiakkaan muistitoimintoja, kartoittaa kokonaistilanteen ja varaa tarvittaessa ajan terveyskeskuslääkärille. Muistihoitajalla käynti on ilmainen, terveyskeskuskäynnistä peritään terveyskeskusmaksu. Muistihoitajan vastaanotto toteutetaan Rauhalan palvelukeskuksessa. Muistipoliklinikan geriatrin vastaanotto toteutetaan Parkanossa tai vaihtoehtoisesti etävastaanottona tai lähetteellä Pihlajalinnan lääkärikeskuksissa. Muistikontrollit hoituvat perusterveydenhuollon kautta.

Ajanvaraus muistihoitajalta
Kaisa Koivula puh. 044 7865 340

Kuntouttava hoito

Toteutamme kaikissa yksiköissämme kuntouttavaa hoitotyötä, jonka lisäksi tarjolla on lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja. Intervallihoitoa järjestetään Rauhalakodin Ahomansikka -yksikössä lyhytaikaishoitoina ja omaishoidon vapaina.

Tiedustelut yksikön sairaanhoitajalta, puh. 044 786 5332.