Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon erityispalvelut

Vammaispalveluissa järjestämme palvelukokonaisuuden, joka perustuu yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Palvelujamme voi hakea, jos selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta vaikeutuu pitkäaikaisesti. Vammaispalveluiden hakemukset löytyvät Parkanon kaupungin sivuilta.

Vaikeavammaisten palveluita

  • Kuljetus- ja saattajapalvelut
  • Palveluasuminen
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen apu

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukipalveluja

  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet
  • Sopeutumisvalmennus
  • Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin
  • Muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Parkanon sosiaalitoimisto

Parkanontie 37
Sosiaaliohjaaja
Puh.044 786 5316
Puhelinaika ma–pe klo 9.00–9.30

Kihniön sosiaalitoimisto

Kihniöntie 46
Sosiaaliohjaaja Puh. 044 786 5316
Puhelinaika ma–pe klo 9.00–10.00