Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen toiminnan tavoitteet ovat osallisuus ja yhdenvertaisuus. Yksilöllisen avuntarpeen selvittäminen ja palvelujen joustavuus muodostavat asiakaslähtöiset palvelumme. Kehitysvammaisten asumispalvelua tuotetaan Pihlajalinnun, Uunilinnun, Kotipihlajan ja Niittykodin yksiköissä. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa tuotetaan Pajulinnussa.

Palvelupäällikkö
Leila Törmä
Puh. 044 7865 326

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon erityispalvelut

Vammaispalveluissa järjestämme palvelukokonaisuuden, joka perustuu yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Palvelujamme voi hakea, jos selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta vaikeutuu pitkäaikaisesti. Vammaispalveluiden hakemukset löytyvät Parkanon kaupungin sivuilta.

Vaikeavammaisten palveluita

-Kuljetus- ja saattajapalvelut
-Palveluasuminen
-Asunnon muutostyöt
-Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
-Henkilökohtainen apu

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukipalveluja

-Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet
-Sopeutumisvalmennus
-Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin
-Muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Parkanon sosiaalitoimisto

Parkanontie 37
Sosiaaliohjaaja
Puh.044 786 5316
Puhelinaika ma - pe klo 9.00 - 9.30

Kihniön sosiaalitoimisto

Kihniöntie 46
Sosiaaliohjaaja Puh. 044 786 5316
Puhelinaika ma - pe klo 9.00 - 10.00

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen lähiverkoston tukemista, neuvontaa ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Näiden avulla turvataan kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen. Kuntoutusohjaus lisää konkreettisin toimin asiakkaan mahdollisuuksia itsenäiseen selviytymiseen, hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Kuntoutusohjaaja
Riitta Palmgren
Puh. 044 786 5795 (Parkano ja Kihniö)

Päivä- ja työtoiminta

Toimintakeskuksessa vammaiset henkilöt voivat tehdä omaan työkykyynsä sopeutettua työtä, valmentautua työhön tai pitää yllä säännöllistä päivärytmiä osallistumalla erilaiseen ohjattuun toimintaan. Päivätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Toimintakeskuksen työntekijät ohjaavat myös avotyössä käyviä asiakkaita. Työ- ja päivätoimintaan osallistutaan 1 - 5 päivänä viikossa.

Toimintakeskus Pajulintu
Pahkalankatu 8

Ohjaajien puhelinnumerot

Puh. 044 786 5792
Puh. 044 786 5793
Puh. 044 786 5794

Vastaava ohjaaja
Tiina Kortesoja

Puh. 044 786 5791

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Asumispalveluita on erimuotoisia kehitysvammaisen oman palvelutarpeen mukaisesti. Autetussa asumisessa asukas saa henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden. Ohjatussa asumisessa henkilökunta on paikalla aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Tuetussa asumisessa asiakkaita tuetaan itsenäiseen asumiseen yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus ovat tärkeimpiä asumispalvelua ohjaavia tekijöitä. Kaikissa päivittäisissä toiminnoissa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toimintakyky.

Pihlajalintu

Tehtaantie 4, Parkano
Hoitajat, puh. 044 786 5325
Palveluvastaava Sanna Haavisto, puh. 044 786 5327

Niittykoti

Niementie 2, Parkano
Ohjaajat, puh. 044 786 5328
Palveluvastaava Henna Raiskio, puh. 044 786 5328

Kotipihlaja

Kivinevantie 11-13, Kihniö
Ohjaajat, puh. 044 754 1421
Palveluvastaava Mauri Kuivanen, puh. 044 754 1424

Uunilintu

Veholankatu 1, Parkano
Ohjaajat, puh. 040 718 0777
Palveluvastaava Riikka Pukkila, puh. 040 358 1981

Pirkanmaan Maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö (KePe-yksikkö) aloitti toimintansa 1.4.2014, KePe-yksikköön ovat sitoutuneet kaikki Pirkanmaan kunnat. Tutustu toimintaan.