Perhepalvelut

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhe- ja aikuissosiaalityön.

Palveluita kehitetään perhekeskustoimintamallin mukaisesti ja muutosta ohjaa lapsi- ja perhelähtöisyys. Syksyllä 2018 Parkanossa aloitti toimintansa perhekeskuksen kohtaamispaikka, Perheiden talo. Perheiden talossa yhdistyvät lapsiperheiden palvelut, perheneuvola, perhetyö, koulupsykologipalvelu sekä yhdistysten ja seurakunnan toiminta.

Pyydä apua

Neuvontapalvelussa voit helposti pyytää tukea omaan, perheenjäsenen tai muun läheisen tilanteeseen. Palvelupyyntö välittyy lapsiperheiden kanssa työskentelevälle työntekijälle. Kolmostien Terveyden lapsiperheiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset ottavat sinuun yhteyttä kolmen arkipäivän sisällä.

Tuki ja neuvot annetaan puhelimitse ja sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin oikealle auttajataholle toiveittesi mukaan. Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa painiketta.

pyyda apua

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

  1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Terveydenhoitaja

Heli Westerholm
Puh. 044 786 5462

vuosiluokat 1–6

Terveydenhoitaja

Kirsi Jytilä
Puh. 044 754 1413

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3

Terveydenhoitaja

Laura Kontti
Puh. 044 786 5467

vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatilliset oppilaitokset

Puhelinajat

Parkano
Ma - to
Klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 – 13.00

Kihniö
Ma - to
Klo 8.30 - 9.00 ja 12.30 - 13.00

Koulupsykologi

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.

Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:

-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi
-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen
-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa
-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito)

Psykologi

Koulupsykologi
Tanja Honkanen
Puh. 044 786 5324

Vastaanotto Parkanossa

Perhekeskus
Parkanontie 48

Vastaanotto Kihniössä

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3

Kihniön terveyskeskus
Kivinevantie 11 - 13
(vastaanotto tiistaisin)

Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.

Käyntiosoitteet

Perhekeskus
Parkanontie 48

Vastaanottoja voidaan sopia myös Kihniön terveyskeskukseen
Kivinevantie 11 – 13

Puhelinaika ma - ke klo 9.00 – 9.30

Psykologi

Kati Keimiöniemi
Puh. 044 786 5318

Perheneuvoja

Katri Alamettälä
Puh. 044 786 5319

Ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja tehostettu perhetyö

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi tuotamme yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa lastensuojelun asiakasperheille tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus voivat olla vaarassa.

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Käyntiosoitteet

Perhekeskus
Parkanontie 50 Postiosoite Parkanontie 48

Kihniön sosiaalitoimisto

Kihniöntie 46

Vastaava ohjaaja / perheohjaaja

Sari Piirtola
Puh. 044 786 5677

Perhetyöntekijä

Piia Eskolin
Puh. 044 786 5491

Perhetyöntekijä

Anna Aittoniemi
Puh. 044 786 5314