Palvelu- ja asiakasohjaus

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS

Ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palveluiden piirissä. Asiakasohjaukseen sisältyvät palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja koordinointi hoitoketjujen mukaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut, joista asiakas saa toimintakykyään, arjen hyvinvointiaan ja voimavarojaan tukevia palveluita. Asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnilla käyttäen erilaisia toimintakykymittareita, havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaan ja hänen läheisten kanssa.

Varhaisen vaiheen neuvontaa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Apua ja neuvontaa etuuksien hakemisessa. Palveluohjauksessa pyritään tunnistamaan varhaisia palvelutarpeita, antamaan tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja omakustanteisista palveluista sekä järjestöjen toiminnasta.

Asiakasohjaaja
Puh 040 719 0436

Ikäihmisten palveluopas 2021 Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alue