Palvelu- ja asiakasohjaus

PALVELUOHJAUS

Varhaisen vaiheen neuvontaa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Apua ja neuvontaa etuuksien hakemisessa. Palveluohjauksessa pyritään tunnistamaan varhaisia palvelutarpeita, antamaan tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja omakustanteisista palveluista sekä järjestöjen toiminnasta.

Palveluohjaus toimii Kihniön ja Parkanon alueella ajanvarauksella

Palveluohjaaja
Puh 040 631 0723

ASIAKASOHJAUS

Ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palveluiden piirissä. Asiakasohjaukseen sisältyvät palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja koordinointi hoitoketjujen mukaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut, joista asiakas saa toimintakykyään, arjen hyvinvointiaan ja voimavarojaan tukevia palveluita. Asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnilla käyttäen erilaisia toimintakykymittareita, havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaan ja hänen läheisten kanssa.

Asiakasohjaaja toimii Kihniön ja Parkanon alueella ajanvarauksella

Asiakasohjaaja
Puh 040 719 0436

Ikäihmisten palveluopas 2021 Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alue