Vierailut vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen yksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana

Järjestämme läheisten vierailut asumispalveluyksiköissä mahdollisimman turvallisesti myös koronapandemian aikana. Yhteydenpito läheisiin ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä asukkaiden perusoikeuksien toteutumisen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Ikääntyneet kuuluvat COVID-19 -riskiryhmään ja tartuntojen ehkäisy on edelleen keskeisen tärkeää.

Ohjeita turvalliseen tapaamiseen:

 • Vierailijan ja asukkaan tulee olla terveitä, ei ole lieviäkään hengitysinfektio-oireita (nuha).
 • Tapaamisista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.
  • Läheisille annetaan ohjeet tapaamisen toteuttamiseen.
 • Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan.
  • Tästä voidaan poiketa, jos tapaamistila sen sallii ja on muu perusteltu syy (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset)
 • Vierailijoita voi olla yksikössä kerrallaan vain rajallinen määrä, jotta vierailut voidaan turvallisesti järjestää.
 • Vierailu toteutetaan ensisijaisesti asukkaan huoneessa tai ulkoilemalla.
  • Läheinen ei turhaan liiku tai oleskele yksikön muissa tiloissa.
 • Jos asukkaan huoneessa asuu toinen asukas, vierailu pyritään toteuttamaan erillisessä tapaamistilassa tai ulkona. Tämä ei ole tarpeen, jos vieraillaan molempien asukkaiden luona (esim. pariskunta asukkaana samassa huoneessa).
 • Läheinen käyttää tapaamisen ajan ammattilaistason (tyyppi II) kirurgista suu-nenäsuojusta ja huolehtii käsihygieniasta. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijasta voidaan käyttää pitkää, suun peittävää visiiriä.
 • Riittävän tasoinen suojain annetaan läheiselle yksiköstä, jos sellaista ei ole mukana.
 • Läheisellä on oltava mahdollisuus käsien desinfiointiin ja pesuun vierailun aikana.
 • Henkilökunta opastaa läheiselle suojaimen käytön ja käsidesinfektion toteuttamisen, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin henkilökuntaan ja muihin asukkaisiin.
  • Vierailun kohteena olevaan asukkaaseen turvaväliä ei tarvitse koko vierailun ajan pitää, jos asukas sen hyväksyy.
  • Asukkaaseen koskettaminen on sallittua (jos asukas sen hyväksyy), kunhan kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen koskettamisen.
 • Vierailulla ei tarvita avustajaa, jollei asukkaan turvallisuus sitä edellytä.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

 • Ulkomailta tulleet henkilöt eivät pääsääntöisesti voi tulla vierailulle, ennen kuin on kulunut 10 vuorokautta Suomeen saapumisesta.
 • Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei voi tulla vierailulle.
 • Tapaamisen jälkeen kosketuspinnat pyyhitään pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä.

 • Suosittelemme edelleen käyttämään myös muita yhteydenpitomenetelmiä, kuten puheluita ja videopuheluita.

On hyvä huomioida, että vierailulle ei välttämättä aina voi tulla. Oikeus läheisten tapaamiseen on ensisijaisesti asukkaalla, joten vierailun toteutuminen riippuu asukkaan tahdosta ottaa vastaan vieraita. Kriittisesti sairaan tai saattohoidossa olevan asukkaan luona pitää kuitenkin voida vierailla, kunhan noudatetaan edellä kuvattuja ohjeita ja jos asukas ei ilmaise vierailun vastaista tahtoaan. Myös lasten vierailut ovat mahdollisia, ja tällöin noudatetaan samoja ohjeita kuin aikuistenkin kohdalla. Pienten lasten kohdalla ohjeiden mukainen toiminta voi jäädä vaillinaiseksi, mutta asukkaan niin halutessa vierailut tulee pyrkiä sallimaan. Lapsetkaan eivät saa tarpeettomasti liikkua yksikön muissa tiloissa.

Lähde: https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19__Varotoimet_ja_suojaintenkaytto(110014)#7

Kotilomat ympärivuorokautisista asumispalveluyksiköistä Asukas voi käydä kotilomilla. Kotilomilla suositellaan noudattamaan samoja varotoimia, kuin yksiköissä vierailujen aikana, sekä huolehtimaan kodin riittävästä puhtaana pitämisestä ja pintojen puhdistamisesta vierailujen aikana. Asukas ei ole karanteenissa kotoa palattuaan, mikäli häntä ei ole tartuntatautilain perusteella siihen määrätty. Uusia asukkaita ei myöskään velvoiteta pysymään karanteeninomaisissa olosuhteissa yksikköön muuttaessa. Karanteeniin asettaminen edellyttää aina virallista päätöstä tartuntatautiviranomaiselta. Kotilomien jälkeen henkilökunta seuraa asiakkaan vointia mahdollisten oireiden varalta ja ohjaa asiakasta esim. turvavälien pitämisessä muihin asiakkaisiin mahdollisen tartuntariskin ehkäisemiseksi.

Vuorohoitojaksot ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä Vuorohoitojaksoja järjestetään ensisijaisesti Rauhalan Ahomansikka-osastolla. Hoidon aikana tulee huomioida tavanomaiset hygieniaohjeistukset. Henkilökunta suojautuu voimassa olevien ohjeistuksien mukaan asukkaita hoitaessaan. Jaksohoitoon ei voi tulla, mikäli on koronavirukseen sopivia lieviäkin oireita (esim. nuha). Henkilökunta seuraa asiakkaan vointia mahdollisten oireiden varalta ja ohjaa asiakasta käsihygieniassa ja turvavälien pitämisessä muihin asiakkaisiin mahdollisen tartuntariskin ehkäisemiseksi.

Ohjeita muutetaan tarvittaessa, mikäli viranomaisohjeisiin tulee muutoksia tai paikallinen koronavirusepidemian tilanne muuttuu.

6.11.2020

Tarja Marjamäki, hallintoylilääkäri, Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alue

Lasse Korpi, johtava lääkäri, Kolmostien Terveys Oy