Koronavirusepidemia aiheuttaa muutoksia Kolmostien Terveyden palveluihin. Lue tämä

Kiinassa käynnistyi alkuvuodesta uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-epidemia. Maailman terveysjärjestö WHO julisti epidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11.3. Koronavirus (COVID-19) on levinnyt myös Suomeen, jossa oli 15.3. mennessä todettu yhteensä 241 laboratoriovarmistettua tartuntaa.

Koronaviruksen oireet ovat useimmiten lieviä. Oireisiin voi kuulua kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, lihas- ja päänsärkyä ja väsymystä. Tauti on usein vakavampi riskiryhmiin kuuluville, kuten iäkkäille (yli 70-vuotiaat) sekä niille, joilla on jokin perussairaus kuten diabetes, sydän- tai verisuonisairaus, keuhkosairaus tai syöpäsairaus. Yli 80 vuotiaille tauti on vaarallisin ja kuolemankin riski on merkittävä. Uusi koronavirus (COVID-19) on uusi taudinaiheuttaja, eikä siihen siksi ole luontaista vastustuskykyä, eikä tautiin ole myöskään rokotetta tai tehokasta hoitoa.

COVID-19-virus tarttuu pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa, mutta virus voi säilyä myös pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta. Tartuntariskin alentamiseksi Kolmostien Terveyden henkilökuntaa, potilaita ja alueen asukkaita kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota hyvään käsi- ja yskimishygieniaan.

Toimenpiteet ja muutokset palveluissa

Epidemia on tulossa Suomeen ja Pirkanmaalle. Tällä hetkellä Kolmostien Terveydessä on käynnistetty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja estämään sen pääsy riskiryhmiin. Kolmostien Terveyden henkilöstön kaikki koulutustilaisuudet on peruttu ja vain välttämättömimmät kokoukset pidetään. Henkilöstöä on suositeltu välttämään kaikkea ei-välttämätöntä kotimaan ja ulkomaan matkailua ja kokoontumisia, kuten harrastustoimintaa.

Etätöitä suositaan aina kun mahdollista ja potilaita hoidetaan ensisijaisesti esim. puhelinkontaktein, jotta potilaat eivät terveyskeskuksessa altistuisi mahdolliselle koronavirukselle tai toisaalta itse altistaisi muita potilaita tai terveydenhuollon henkilökuntaa virukselle. Terveyssovellus ja kotikoneelta käsin tehtävät videovastaanotot, joita Kolmostien Terveys pystyy tarjoamaan ovat tällä hetkellä erittäin käyttökelpoisia ja suositeltavia, myös koronavirusepidemia huomioon ottaen.

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja rajaamiseksi Kolmostien Terveyden avoryhmien toiminta terveyspalveluissa, ikäihmisen palveluissa ja sosiaalipalveluissa on keskeytetty 13.3.2020 alkaen. Lisäksi Kolmostien Terveys on yhdessä Parkanon kaupungin kanssa linjannut, että vierailuja terveyskeskusosastoille sekä vanhusten ja vammaisten erilaisiin palveluasumisyksiköihin ei sallita toistaiseksi potilaiden, asukkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi. Erityistilanteissa, esimerkiksi potilaan ollessa saattohoidossa, omaisia pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse hoitavaan yksikköön vierailujen järjestämiseksi.

Hengitysinfektiopotilaille oma kiirevastaanotto

Kolmostien Terveydessä on valmistauduttu epidemiaan vahvistamalla kiireellistä vastaanottoa. Parkanon terveyskeskukseen tulee 16.3. alkaen kaksi erillistä kiirevastaanottoa. Normaalilla kiirevastaanotolla hoidetaan ja selvitetään esimerkiksi akuutteja vatsakipu- tai rintakipukohtauksia. Normaalille kiirevastaanotolle ei saa mennä, jos kärsii hengitystieinfektion oireista (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume). Normaali kiirevastaanotto toimii samassa paikassa kuin kiirevastaanotto aikaisemminkin. Hengitystieinfektiopotilaiden kiirevastaanotolla hoidetaan ja tutkitaan hengitystieinfektion oireista kärsiviä potilaita silloin, kun puhelimessa on ensin arvioitu, että tilanteessa välttämättä tarvitaan hoitajan ja/tai lääkärin tutkimista/hoitoa, tai potilas ei pärjää oireiden kanssa enää kotona. Hengitystieinfektioiden kiirevastaanotto toimii erillisessä osassa terveyskeskusta, ja sinne on oma sisäänkäynti (ks. kartta OVESTA).

hengitystieoireisten potilaiden kiirevastaanotto, kartta

Kahden erillisen kiirevastaanoton tarkoitus on pitää hengitystieinfektioista kärsivät potilaat erossa muista potilaista tautien leviämisen estämiseksi ja etenkin nyt koronavirusepidemian ollessa käsillä olla omalta osaltaan hidastamassa epidemian leviämistä. On erittäin tärkeä olla aina ensin puhelimitse yhteydessä ennen kiirevastaanotoille tuloa, puh 03 4433400. Kaikkea turhaa asiointia terveyskeskuksessa tulee välttää, eikä hengitystieinfektioiden kiirevastaanottoa lukuun ottamatta terveyskeskuksen tiloihin tule mennä, jos on hengitystieinfektion oireita. Kihniölläkin tulee olla aina edeltävästi yhteydessä puhelimitse 03 4433400 ja kaikkea turhaa asiointia terveyskeskuksessa tulee välttää tartuntojen ehkäisemiseksi.

Kiireellisen vastaanoton vahvistaminen ja epidemian tuloon valmistautuminen vaatii tiettyjä siirtoja henkilöstön sisällä ja muutoksia palveluissa. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon, sekä lastenneuvolan tiettyjä ikäkausitarkastuksia sekä kiireettömiä vastaanottoja siirretään myöhemmäksi tai perutaan. Tavoitteena on, että epidemian kannalta kriittisimmissä yksiköissä: kiirevastaanotoilla, terveyskeskussairaalassa, asumispalveluissa ja kotihoidossa on riittävästi lääkäreitä, hoitajia, siistijöitä ja muuta henkilökuntaa töissä, jotta tulossa oleva epidemia saadaan kohdattua hallitusti tietäen, että osa terveydenhuollon ammattilaisistakin tulee sairastumaan ja joutumaan karanteeniin. Tarvittaessa perustetaan erillinen osasto koronavirusta sairastavia potilaita varten.

Mahdollisen koronaviruksen aiheuttamista lievistä hengitystieoireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona. Jotta tauti ei leviä, tulee sairastuneen olla kotona 7 vrk ja ainakin yksi oireeton päivä. Sairastunutta ja sairastuneen lähipiiriä suositellaan välttämään mahdollisuuksien mukaan kaikkia sosiaalisia kontakteja ja matkustamista. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä. Hengitystieinfektion oireista ei voi yleensä päätellä onko kyseessä koronavirus (COVID-19) vai jokin muu sadoista viruksista tai bakteereista. TAYS:n infektioyksikkö on 13.3.2020 ohjeistanut, että koronavirusnäytteitä otetaan lähinnä TAYS:aan tehohoitoon tai muuten sairaalahoitoon joutuvilta vaikeaoireisilta hengitystieinfektiopotilailta. Avohoidossa lieväoireisia potilaita ei enää testata koronaviruksen varalta, vaikka he olisivat matkustaneet ulkomailla tai olleet kontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa. Poikkeuksena on sosiaali-ja terveydenhuollon työntekijät, joilta näytteitä edelleen jonkin verran otetaan. Näytteitä otetaan infektiolääkärin konsultaation perusteella ja näytteenottokriteereissä voi tulla muutoksia päivittäinkin epidemiatilanteen mukaan. Mikäli tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistila laskee, on aiheellista ottaa yhteys terveyskeskukseen aina silloinkin puhelimitse 03 4433400 tarkempien ohjeiden saamiseksi. Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112. Jotta muut ihmiset eivät altistuisi virukselle, tartuntaa epäilevän ei pidä lähteä omatoimisesti terveyskeskukseen.

Tilanne muuttuu, seuraa tiedotusta

Kolmostien Terveys on varautunut hidastamaan ja rajaamaan epidemiaa, sekä hoitamaan koronavirukseen sairastuneet. Tilanne muuttuu nopeasti ja suosittelemme alueen asukkaita seuraamaan valtion viranomaisten tiedotteita, sekä Kolmostien Terveyden internetsivuja. Ajankohtaisimmat tiedot koronavirusepidemiasta löytyvät THL:n internetsivuilta ja asiasta tiedotetaan aktiivisesti myös median toimesta.

Lasse Korpi
Johtava lääkäri
Kolmostien Terveys Oy

Tero Järvinen
Toimitusjohtaja
Kolmostien Terveys Oy

Taina Niiranen
Terveys- ja hyvinvointijohtaja
Parkanon kaupunki