Kolmostien Terveydessä on otettu käyttöön Omaolon terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat asukaslähtöisiä, eli asukas voi itsenäisesti täyttää Duodecimin Star -terveystarkastukseen pohjautuvan terveystarkastuksen omaolo.fi -osoitteessa.

Vastausten perusteella Omaolo antaa kattavan raportin vastaajan terveydentilasta sekä ennusteen arvioidusta eliniästä ja sairastumisriskistä keskeisiin kansantauteihin. Kun Omaolon terveystarkastus on täytetty, tarjoutuu mahdollisuus valita kuntavalikosta kotikunta, jonka jälkeen saa paikalliset toimintaohjeet. Kohonneessa sairastumisriskissä oleville asukkaille tarjotaan mahdollisuus lähettää vastaukset terveydenhuollon ammattilaiselle, joka käsittelee tarkastuksen tulokset, suunnittelee jatkohoidon ja on asukkaaseen yhteydessä Omaolon kautta.