5.10.2021 Sähköisten palveluiden tarjonta laajenee

Omaolon käyttöönotto laajenee siten, että kuntalainen voi olla yhteydessä terveydenhuoltoon eri oireiden tai vaivojen vuoksi.

Tähän asti kuntalaisten käytettävissä on ollut vain koronavirustaudin oirearvio. Kun kuntalainen täyttää sivustolla oirearvion, Omaolo tekee hoidon tarpeen arvion, jonka perusteella kuntalaiselle tarjoutuu mahdollisuus lähettää oirearvio terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kuntalaiseen ollaan jatkohoidosta yhteydessä joko sähköisesti Omaolon kautta tai puhelimitse mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Jos oirearvion lähettämiseen ei hoidon tarpeen arvion perusteella tarjoudu mahdollisuutta, kuntalainen saa Omaolosta joko itsehoito-ohjeet, kuinka hänen tulee toimia vaivan hoitamiseksi, tai yhteystiedot terveydenhuoltoon. Asiointi Omaolossa tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta ja yhteys on suojattu. Omaolossa voi asioida mihin vuorokauden aikaan tahansa ja paikasta riippumatta.

Oirearvioiden lisäksi Omaolossa voi arvioida, millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä omaan tai läheisen elämäntilanteeseen. Arvion tulokset auttavat arvioimaan kannattaako tukea hakea. Lisäksi arviossa näkyy oman kunnan tai alueen ohjeet, joiden mukaan voi tarvittaessa toimia. Yhden arvion täyttäminen on helppoa ja vie vain muutaman minuutin. Omaolon palveluarvioihin sisältyvät arviot henkilökohtaisesta avusta, omaishoidosta ja liikkumisesta kodin ulkopuolella.