27.12.2021 Omaolossa uusi oirearvio käyttöön

Omaolon tekemän hoidon tarpeen arvion perusteella on jatkossa mahdollista varata sähköisesti aika fysioterapeutille täyttämällä olkapään kipu, jäykkyys tai vamma -oirearvio.

Kuten muissakin oirearvioissa, myös olkapään oirearviossa asukkaalle tarjoutuu mahdollisuus lähettää oirearvio terveydenhuollon ammattilaiselle, riippuen Omaolon tekemästä hoidon tarpeen arviosta. Jos oirearvion lähettää ammattilaiselle, asukkaaseen ollaan yhteydessä hoitajan toimesta eikä hänen tarvitse olla itse yhteydessä puhelimitse terveysasemalle. Omaolo antaa myös kotihoito-ohjeita sellaisissa tilanteissa, joissa ei tarvita ammattilaisen vastaanottoa tai yhteydenottoa. Omaolon tekemään hoidon tarpeen arvioon voi luottaa, sillä kyseessä on lääkinnällinen laite.