2.9.2020 Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden päivitetyt ohjeet vierailuista, kotilomista ja vuorohoitojaksoista

Koronaepidemian hidastuttua valtioneuvosto on purkanut rajoituksia liittyen vierailuihin hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. STM:n linjauksen mukaan vierailuja asumispalveluyksiköissä voidaan sallia edellyttäen, että niitä voidaan turvallisesti toteuttaa. Tämä on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Viime kädessä vierailujen sallimisesta päättää yksikön johtaja.

Vierailut ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on ollut mahdollisuus tavata läheisiään pääasiassa ulkotiloissa varotoimet huomioiden. Epidemian leviämistä riskiryhmien asumispalveluyksiköissä pidetään edelleen merkittävänä riskinä. Valtioneuvosto suosittelee edelleen, että toimintayksiköiden asiakastiloissa pääsy rajataan pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Mikäli vierailua ei voida järjestää ulkotiloissa tai tapaamiseen varatuissa sisätiloissa, voidaan vierailu sallia varotoimet huomioiden myös asukkaan huoneessa. Kaikki vierailut tulee suunnitella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Vierailuissa tulee olla läsnä avustaja henkilökunnasta, mikäli asukkaan ei voida luottaa noudattavan tapaamiseen annettuja ohjeita esimerkiksi muistisairaudesta johtuen. Yksiköissä sovitaan ajankohdat, jolloin vierailuja voidaan järjestää. Ajankohdat ilmoitetaan omaisille.

Asukkaan tulee itse ilmaista mahdollisuuksien mukaan oma tahtonsa asiaan, kenet hän haluaa tavata ja haluaako hän ottaa riskin altistumisesta. Tapaamiseen voi liittyä tartuntariski, vaikka vierailut järjestetään mahdollisimman turvallisiksi.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille järjestetään edelleen mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Kotilomat ympärivuorokautisista asumispalveluyksiköistä

Asukas voi käydä kotilomilla. Kotilomilla suositellaan noudattamaan samoja varotoimia kuin yksiköissä vierailujen aikana, sekä huolehtimaan kodin riittävästä puhtaana pitämisestä ja pintojen puhdistamisesta vierailujen aikana. Asukkaan ei tarvitse olla karanteenissa kotoa palattuaan, mikäli häntä ei ole tartuntatautilakiin vedoten siihen määrätty.

Uusia asukkaita ei myöskään velvoiteta pysymään karanteenin omaisissa olosuhteissa yksikköön muuttaessa. Karanteeniin asettaminen edellyttää aina virallista päätöstä tartuntatautiviranomaiselta.

Vuorohoitojaksot ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä

Vuorohoitojaksoja järjestetään ensisijaisesti Rauhalan Ahomansikka-osastolla. Vuorohoidon aikana tulee huomioida tavanomaiset hygieniaohjeistukset. Henkilökunta suojautuu voimassa olevien ohjeistuksien mukaan asukkaita hoitaessaan. Vuorohoitojaksolle ei voi tulla, mikäli on koronavirukseen sopiva lieviäkin oireita (esim. nuha).

Ohjeita turvalliseen tapaamiseen:

Kaikki vierailut sovitaan etukäteen ja saapuville läheisille annetaan puhelimitse ohjeet turvalliseen vierailuun. Vierailijoiden on noudatettava annettuja ohjeistuksia, jotta yksiköissä voidaan taata kaikkien asukkaiden turvallisuus.

 • Tapaamisaika rajataan puoleen tuntiin ja vierailijoita voi olla tapaamisessa asukkaan lisäksi 1-2 henkilöä. Vierailuajoista ja vierailijoiden määrästä voidaan harkintaa käyttäen poiketa, huomioiden tilanteet, joissa
  • yksikköön ei ole päällekkäisiä vierailuaikoja sovittuna
  • henkilökunnasta ei tarvita asukaskohtaisen arvioinnin perusteella vierailun ajaksi avustajaa
  • vierailijat tulevat kaukaa
 • Vierailijan ja asukkaan tulee olla oireettomia ja terveitä tapaamisen aikana. Vierailijoilla ei voi olla lieviäkään hengitystieoireita.
 • Vierailijan tai asukkaan ei tule olla määrättynä karanteeniin tai eristykseen. Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja.
 • Vierailut järjestetään ensisijaisesti ulkotiloissa tai yksikön sisällä vierailuun varatussa tilassa.
 • Harkiten voidaan vierailut järjestää myös asukkaan huoneessa.
  • Tällöin vierailija saatetaan hoitohenkikökunnan toimesta ulko-ovelta suoraan asukkaan huoneeseen.
  • Tarvittaessa vierailija saa hoitajan paikalle asukkaan huoneeseen puhelimella soittamalla tai asukkaan hälytysnappia painamalla.
 • Pidetään huoli 2 metrin turvavälistä.
 • Huolehditaan hyvästä hygieniasta ennen ja jälkeen tapaamisen, sekä tapaamisen aikana.

  • Käsienpesu ennen tapaamista.
  • Ei kasvojen alueen koskettelua.
  • Ei halailua tai koskettamista.
  • Läheisellä on tapaamisen ajan suu-nenäsuojus ja kertakäyttökäsineet, käyttö opastetaan hoitohenkilökunnan toimesta. Suojaimet ja käsien desifiointivälineet annetaan asumispalveluyksiköstä.
 • Sisätiloissa käytössä liikuteltava pleksi, joka on asetettu esim. pöydälle omaisen ja asukkaan väliin.

Suosittelemme edelleen myös esim. puhelimitse ja videopuheluin tapahtuvaa yhteydenpitoa asukkaiden ja heidän läheistensä välillä.

Vierailujen rajoituksia muokataan tilanteen mukaan paikallisten tai alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen. Muuttuvista tilanteista tiedotetaan.
Parkanossa 2.9.2020

Tarja Marjamäki, hallintoylilääkäri
Parkanon-Kihniö yhteistoiminta-alue

Lasse Korpi, johtava lääkäri
Kolmostien Terveys Oy