Etusivu / Savuton Kolmostien Terveys
Ajankohtaista
30.5.2017

Savuton Kolmostien Terveys

Terveyden edistäminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä. Sen tulee kuulua päivittäiseen työkulttuuriin kaikissa toimipisteissä.

 

Työntekijöiden hyvän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpidon kannalta työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen ovat työkyvyn kannalta keskeistä. Tupakansavu on syöpävaarallinen aine, jolta työntekijät on suojattava työturvallisuuslain ja säädösten nojalla. Työpaikan savuttomuus on paras tapa toteuttaa se. Oikeus savuttomaan ympäristöön ohittaa aina oikeuden tupakoida ja levittää vapaasti terveydelle vaarallista tupakansavua.

Kolmostien Terveys edistää tupakoimattomuutta ja tukee sekä työntekijöiden että potilaiden ja asiakkaiden tupakoinnin lopettamista. Henkilökunta toimii roolimallina.

Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana.

Työyksikön esimies valvoo päätöksen noudattamista. Työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista tupakoimattomuuteen työaikana. Savuttomuus koskee myös opiskelijoita.

Jos työntekijä ei noudata tupakointikieltoa työajalla ja vaarantaa työympäristöä, käytetään varhaisen tuen mallia:

  • esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu, keskustelusta laaditaan muistio ja suunnitelma

  • työterveysneuvottelu

Jos ohjaus ja tuki savuttomuuteen työaikana eivät auta, työnantaja voi käyttää työsopimuslain mukaisia sanktioita.

Lähde ja lisätietoja:

www.työsuojelu.fi

 

Ohjeistus on laadittu yhdessä työsuojeluvaltuutettujen kanssa.